FEET

F e e t :

Fysio – Emotionele – Energetische –Therapie

De  onwaarschijnlijke  complexiteit van de eenvoud.

Deze methode  (  F E E T )  gebruik ik om  de emoties die er nog zijn bij karmische opzoekingen 

te kunnen loslaten, daar velen met het LOSLATEN  moeite hebben  ................

Heb je er ooit al eens over nagedacht hoe het mogelijk is dat een ziekte,een fobie of een blokkade op zoveel verschillende wijzen kan worden behandeld ?
Alle methoden bewerkstelligen op verschillende terreinen hetzelfde eindresultaat : een verbetering of genezing van de zoekende mens.
FEET is een combinatie van Oosterse en Westerse therapieën die zowel
Lichaam als Geest behandelen.
Belangrijk hierbij  is te weten dat al die methoden in de loop der eeuwen door  verschillende volkeren  zijn ontwikkeld van zeer grote waarde zijn.
Iedere therapie, geneeswijze of methode  om mensen beter te maken heeft zijn nut, al is het om aan te tonen dat het op die manier niet gaat.
-Het grootste probleem in de communicatie met het onderbewuste is dat je  niet meer weet welke taal het spreekt. 
- Je weet niet meer hoe je naar het onderbewustzijn moet luisteren.
-Je weet niet meer hoe je wat moet vragen.
-Er wordt slechts één boodschap gegeven :
     “  wordt  a.u.b  eens wakker en  Genees dit lichaam  en deze Ziel  “ 

Het is het onderbewuste dat dan beslist :
  “  ik doe het , of ik doe het niet  “

Want genezen dat moet je zelf doen.
Het onderbewustzijn zou je best kunnen vergelijken met een Biocomputer.
Onze Biocomputer zou je best kunnen vergelijken als zijnde een machine van de 15de generatie.
De communicatie tussen de cellen gebeurt deels door elektronen.
FEET geeft een methode om deze te  ( her )  programmeren.
Feet is het resultaat van een zoektocht naar oplossingen voor problemen uit het dagelijks bestaan.
Iedere therapie, klassiek Westers of “ alternatief Oosters “  heeft zijn eigen waarde.
De meeste therapieën vergen een enorme kennis en langdurige opleiding.
Naar de Westerse normen dient een therapie reproduceerbaar om objectief of controleerbaar te zijn.
FEET is een combinatie van Oosterse en Westerse therapieën  die zowel lichaam als geest behandelen.
Van de Indische Veda’s , de traditionele Chinese geneeskunde en de theorieën van de Duitse fysicus Burckhart Heim wordt een brug geslagen tussen de oude kennis en de moderne Kwantumfysica .
De manier van vragen stellen is ontleend aan de kinesiologie.
De ingangen en de triggers zijn geconcipieerd op basis van  de inzichten van de klassieke Freudiaanse psychologie en de NLP.
Voor de eliminatie van de emoties gebruiken we een techniek uit de acupressuur in combinatie met en sjamanistische ademhalingstechniek.
-Feet   gaat over  bewustzijn – bewust zijn.
-Feet   is een methode om snel een hoge staat van bewustzijn te bereiken .
- Een hoge staat van bewustzijn resulteert in minder emotionele en fysieke
   problemen.
-Feet  kan een aanloop zijn naar een klachtenvrij bestaan.
- Feet  is een Holistische therapie  die meer inzicht verschaft in de   
  fijnstoffelijke  ( menselijke ) energieën.
- Een methode  om snel en met succes fobieën, pijnen, angsten, trauma’s, 
    slapeloosheid en emotionele problemen te behandelen.