Cranio Sacraal Relaxatie Therapie

Enkel behandelingen

CST bestaat uit het manueel zachtjes bewegen van vliezen, weefsel, botten, craniale beenderen en wervelkolom. De subtiele bewegingen brengen het centrale zenuwstelsel in harmonie, waardoor ontstpanning daadwerkelijk kan plaatsvinden. CST werkt rechtstreeks met de bewegingen van het cranio-sacraal vocht (CSV). Door zacht te werken met de ruggegraat, de schedel, het diafragma en de fascia, wordt de beweging van het CSV doorheen het ruggemerg geoptimaliseerd en kunnen de blokkaden van zenuwbanen worden opgeheven. Zelfs beenderen worden in hun juiste positie hersteld. Inwendige verklevingen laten los en vastzittende gewrichten versoepelen. Doorstroming komt weer op gang. Pijnklachten verdwijnen en dit gebeurt op een fundamentele manier. CST is dan ook geen symptoombestrijding maar een grondige verbetering die waardevol en blijvend is. Deze behandeling wordt op de kleding uitgevoerd.

Veel mensen hebben te maken met rugklachten, hoofdpijn of migraine, R.S.I., duizeligheid, oorsuizingen, chronische pijn, klachten na een bevalling (zowel bij de moeder als bij de baby), burn-out, klachten na een whiplash, leerproblemen, gedragsproblemen en/of concentratieproblemen. Een groot aantal van deze klachten zijn niet gemakkelijk te behandelen. Sommige therapieën en/of medicijnen bestrijden weliswaar de klachten, maar nemen niet de oorzaak weg, waardoor de klachten terugkomen. De Cranio-Sacraal therapie biedt hier uitkomst. Deze cliëntvriendelijke therapie is geschikt voor iedereen. CRANIO-SACRAAL deze naam is ontleend aan de beenderen die samen met de wervelkolom het zenuwstelsel omgeven. Dit zijn de schedelbeenderen, onder andere bestaande uit het slaapbeen en het voorhoofdsbeen, die samen Cranium worden genoemd en het Sacrum, de Latijnse naam voor het heiligbeen, dat zich vlak boven het stuitje bevindt.

Al sinds mensenheugenis wordt aangenomen dat de schedel één hard bot is, waarin géén beweging mogelijk is. Begin jaren zeventig ontdekt de Amerikaanse arts John Upledger tijdens een operatie een ritmische beweging van een toen nog onbekend lichaamssysteem: "het Cranio-Sacraal systeem". Hij ontdekt ook dat onze schedel bestaat uit verschillende botten waartussen collageennaden zitten, waardoor er beweging mogelijk is. Sinds dertig jaar gebruikt John Upledger het ritme van dit systeem ter verbetering van lichaamsfuncties, vermindering van pijn en andere klachten. Inmiddels is het belang van het Cranio-Sacraal systeem en Cranio-Sacraal therapie langzaam maar zeker doorgedrongen tot de gezondheidszorg in Nederland en Europa. Het Cranio-Sacraal systeem bestaat uit vliezen (membranen) en hersenruggenmergvloeistof (cerebrospinale vloeistof), die de hersenen en het ruggenmerg omgeven en beschermen. Het strekt zich uit van de botten van de schedel, het aangezicht en de mond - het craniale deel - tot aan de botten van het bekken - het sacrale deel -.

Binnen het Cranio-Sacraal systeem neemt de hoeveelheid hersenruggenmergvloeistof via een ritmische productie regelmatig toe en af, waardoor drukverschillen ontstaan. Deze drukverschillen veroorzaken de ritmische beweging van het hersenvlies en daardoor de beweging van de schedelbeenderen. We noemen dit het Cranio-Sacraal ritme, welke een ervaren therapeut overal op het lichaam kan voelen. Het ritme geeft de therapeut informatie over het functioneren van het Cranio-Sacraal systeem. Als dit systeem goed functioneert, heeft het een positieve invloed op de ontwikkeling en de werking van de hersenen en de zenuwen. Een storing binnen dit systeem kan tot een breed spectrum van symptomen leiden.

Alle structuren in het lichaam zijn direct of indirect met elkaar verbonden door het bindweefsel. Dit bindweefsel kunt u zien als een soort laken waar de schedel, het ruggenmerg, alle organen, de botten, de spieren, de gewrichten, de bloedvaten en de zenuwen in gevouwen zitten. Het bindweefsel geeft stevigheid en bescherming, maar zorgt ook voor beweeglijkheid. Om te kunnen leven moeten we vrij kunnen bewegen. Beperkingen in het bindweefsel kunnen klachten veroorzaken op vele plaatsen in het lichaam. De oorzaak van nekklachten bijvoorbeeld kunnen in de nek zitten, maar ook net zo goed elders in het lichaam.

Elk lichaam heeft een zelfgenezend vermogen, wat heel goed zichtbaar is bij bijvoorbeeld een wondje. Normaal gesproken zorgt het lichaam er zelf voor dat dit wondje weer heelt. Maar door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, een operatie, stress of verkeerde voeding kan het zelfgenezend vermogen van het lichaam verzwakt zijn, waardoor het hulp nodig heeft om van de klachten af te komen. Een Cranio-Sacraal therapeut biedt deze extra hulp, waardoor het zelfgenezend proces in het lichaam weer in gang wordt gezet en beperkingen in de weefsels zich kunnen herstellen. John Upledger ontwikkelde hiertoe een tienstappen protocol. Door zachte aanraking onderzoekt uw therapeut de spanningen in uw bindweefsel en bij iedere behandelingsstap neemt de therapeut zo plaatselijke spanningen in het bindweefsel waar en probeert die te ontspannen. Belangrijk hierbij is dat u een voor uzelf zo ontspannen mogelijke lichaamshouding aanneemt. Dit bevordert een goede waarneming van uw lichaam. Door de zachte behandeling van de gespannen gebieden en door uw eigen invoelend vermogen kunnen in de loop van de tijd snelle of geleidelijke veranderingen plaatsvinden. Misschien voelt u in bepaalde gebieden warmte of kou, spanning of ontspanning of komen er herinneringen boven, die gepaard kunnen gaan met het loskomen van emotionele gevoelens. Ook kan het zijn dat uw lichaam tijdens de behandeling spontaan bepaalde houdingen inneemt of bepaalde bewegingen uitvoert. Sleutelwoorden hierbij zijn begrip, respect en aandacht van uw therapeut. Deze zal u aanbieden om te praten over datgene wat u waarneemt en voelt. U bepaalt altijd zelf of u daarover wilt praten of niet. Uw therapeut heeft de rol van begeleider.

Cranio Sacraal behandelingen :70 euro