De Zeven Hemelse Hamonieën

 

In verband met de Zeven Hemelse Hamonieën 

wil ik nogmaals de nadruk leggen op het feit dat deze integratie wel enige tijd vergt
van het fysieke lichaam om deze Kosmische Lichtenergieën te integreren.
Voor de ene kan de integratie vlugger plaatshebben  dan voor de andere persoon
daar iedere mens verschillend is .
Maar  ik kan er helaas geen tijd opplakken.
 
Ziektes zoals al de verschillende kankers , MS en andere , die een fysieke reactie zijn van een vroeger Karma
en die wel genezen kunnen of mogen worden zullen vlugger helen, als dit zo in het Zielenprogramma is vermeldt.
 
De  Zeven Hemelse Harmonieën zijn voor het fysieke lichaam niet direct herkenbaar daar deze 
Kosmische Lichtenergieën nieuw zijn zoals andere energieën die wij regelmatig krijgen en waardoor het fysieke 
lichaam een reactie van vermoeidheid krijgt , rusten dus ……..
Door deze activatie wordt alles in in ons in HARMONIE  gezet 
 

 

De Zeven Hemelse Harmonieën .

Dit is een nieuwe energetische werkmethode die erin bestaat op zeven (7) verschillende plaatsen op het hoofd poorten te openen waardoor de energetische trilling van disharmonie naar een hogere trilling wordt gebracht in de fysieke, emotionele en spirituele lagen: zo kunnen de biochemische frequenties in de biologische constructie van het lichaam worden omgepoold zodat de cellen toxines kunnen loslaten.

Door het "openen" van deze Zeven Hemelse Harmonieën is het lichaam in staat zichzelf voortdurend te helen en zijn gezondheid te herstellen.

Vanaf het moment dat deze "poorten" zijn geopend en geactiveerd, ontstaat er  een geleidende vorm in een synergie van trillingen die de verbindende lagen van het lichaam harmoniseert en zo het empatisch, endocrien en neurologisch systeem evenals het circulair systeem (de bloedsomloop) harmoniseert. Traumatische ervaringen creëren structuren in de cellulaire uitlijning die het vermogen tot osmose verminderen; zo ontstaan ook structuren in de stoffelijke laag (het materie-lichaam) die dan energie omzet in formules. Deze energie kan door de geopende en geactiveerde poorten in het hoofd worden omgepoold. Deze poorten zijn essentiële punten en maken een instroom mogelijk van veranderende frequenties tussen de emotionele, fysieke en energetische lichamen.

Depressie is de kernoorzaak voor héél veel niet-optimaal functioneren in het endocrien zenuwstelsel met een beschadigend effect tot gevolg tussen de stoffelijke en biochemische elementen afgescheiden door het klierstelsel: toxines. Depressies hebben naast een emotioneel ook een biologisch luik.  Door deze Zeven Poorten te openen en te activeren, worden de bio-energetische krachten in het lichaam in evenwicht gebracht.

Er is een groter Goddelijk Ontwerp in heel dit organisme dat nu gereed is om te evolueren en beperkingen te overstijgen in de bio-energetische quantum resonantie zodat een evenwicht ontstaat tussen de emotionele, energetische en fysieke lichamen in samenwerking met het ecosysteem van onze planeet en dit alles voor het welzijn van mens en planeet.

De formules of symbolen die in elke "poort" worden ingebracht, zullen de wonden herstellen van het gekwetste vrouwelijke -aanwezig zowel in de vrouw als in de man- en dit zal dan weer voor herstel zorgen wanneer in elk individu het gewonde vrouwelijke heling gaat brengen in het gewonde mannelijke.

Harmonie (gezondheid en welzijn) in de fysieke, emotionele en energetische lichamen komt zo tot stand door de bekrachtiging van héél het wezen op het emotioneel en fysiek niveau met als doel de Lichtkracht-energie terug te brengen en te laten doorstromen.

Dit is hoe de Egyptenaren in vroegere tijden zich openden naar de Hogere Bewustzijnsvormen die de Goddellijkheid manifest aanwezig brachten en de kracht hiervan in het materiebewustzijn activeerden.